Notariaat Van der Weij

Alle kopers zullen een bezoek brengen aan de notaris voor de officiële eigendomsoverdracht. Voor het project Spaanse Leger is Notariaat Van der Weij uit Nijkerk de projectnotaris. Wij stellen ons graag aan u voor.

Ons team

Bij het project zijn Rik van der Weij (notaris) en Thijs Boerman (kandidaat-notaris) betrokken. Zij worden ondersteund door hun collega’s. Ons kantoor heeft veel met nieuwbouwprojecten in de regio te maken - in de regio Nijkerk wordt namelijk veel gebouwd. Vanuit ons kantoor kunnen wij het project Spaanse Leger zien liggen - dat maakt het voor ons extra bijzonder.

Gunning en toewijzing

De gunning en toewijzing van de woningen zal gedaan worden door de verkopende partijen.

Wat doet de projectnotaris?

Nog voordat de eerste schep de grond in gaat, zijn de voorbereidingen in volle gang. Als projectnotaris zijn we vanaf het begin betrokken. De projectontwikkelaar koopt de gronden en maakt alle plannen. De notaris verzorgt de juridische documenten voor het project, zoals koopovereenkomsten en akten van levering.

Nadat de koopovereenkomsten zijn getekend verzorgen wij de akten van levering. In de akte worden eventuele bijzonderheden van het nieuwbouwappartement vermeld.

Voor het ondertekenen van de akte nemen wij deze met u door en is er gelegenheid vragen te stellen. Daarna wordt deze getekend en ingeschreven bij het Kadaster, waarna de officiële eigendomsoverdracht heeft plaats­gevonden. Een mooi moment voor alle kopers!

Hypotheek

In veel gevallen wordt geld geleend van de bank voor de betaling van de koopprijs. Indien u dat leent worden de afspraken tussen u en de bank vastgelegd in de hypotheekofferte en hypotheekakte. De hypotheekakte wordt op hetzelfde moment als de akte van levering getekend. Vaak is sprake van een bouwdepot waaruit de bank rechtstreeks de aannemer zal betalen zodra een deel van het nieuwbouwappartement gereed is.

Familiezaken

Vaak zijn er andere zaken die ook geregeld moeten worden. Denk aan een samenlevingsovereenkomst en/of testamenten. Ook dit kunt u bij ons regelen. Het is verstandig deze zaken gelijk te regelen, zodat u met een gerust gevoel kunt genieten van uw appartement.

Wij zien u graag op ons kantoor voor de officiële eigendomsoverdracht en wensen u alvast veel woonplezier in uw nieuwe appartement toe.