Verkoopproces

Een nieuwbouwwoning kopen, hoe werkt dat?
Een woning kopen doet u niet iedere dag. Het zoeken en vinden van de juiste woning is leuk, maar ook spannend. Er komt veel bij kijken. Wij willen u daarom middels dit stappenplan informeren over het verkoopproces.
 • 1.
  Online start verkoop: 3 juni 2022

  U kunt vanaf dit moment de verkoopdocumentatie, zoals plattegronden, gevels, verkoopprijzen etc. vinden op de website.

 • 2.
  Hoe schrijf ik me in?

  Vanaf vrijdag 3 juni 2022 kunt u zich via het inschrijfformulier op de website inschrijven, om in aanmerking te kunnen komen voor een van de nieuwbouwwoningen. De deadline voor de inschrijving is vrijdag 10 juni 2022 om 17.00 uur.

 • 3.
  Toewijzing.

  Om iedereen evenveel kans te geven om een woning in het Spaanse Leger te kunnen kopen, geschiedt de verkoop door middel van loting op basis van eerste voorkeuren. Op maandag 13 juni 2022 zal de notaris de loting verzorgen. Heeft u een woning toegewezen gekregen? Dan neemt de makelaar vanaf dinsdag 14 juni 2022 contact met u op om een afspraak te maken. Heeft u géén woning toegewezen gekregen, dan ontvangt u een bericht dat u op de reservelijst staat.

 • 4.
  Afspraak met één van de makelaars.

  Indien u een nieuwbouwwoning toegewezen heeft gekregen, neemt de makelaar met u contact op en nodigt u uit voor een gesprek. Dit gesprek kan middels videobellen of op kantoor met gepaste afstand plaatsvinden. Tijdens dit gesprek ontvangt u de aanvullende informatie, waaronder de koop-/aannemingsovereenkomst van uw gekozen nieuwbouwwoning. De makelaar neemt de ontvangen informatie gezamenlijk door. Bent u na het gesprek met de makelaar nog steeds enthousiast? Dan zal de makelaar met u een nieuwe afspraak maken voor het tekenen van de koop- / aannemingsovereenkomst.

 • 5.
  Hypotheek afsluiten.

  Na het ondertekenen van de koop-/ aannemingsovereenkomst wordt het tijd om de hypotheek af te sluiten. Het afsluiten van de hypotheek is een belangrijk onderdeel en kan soms erg complex zijn. Wij werken samen met een project hypotheekadviseur. Indien gewenst kan de makelaar uw gegevens bij hen aanleveren voor een persoonlijk advies.

 • 6.
  Afspraak met de kopersbegeleider.

  Bij het kopen van een nieuwbouwwoning komt heel wat kijken; uitbouw mogelijkheden, keuzes voor badkamer, toilet, keuken, binnendeuren etc. Deze keuzes geven u de mogelijkheid om de woning naar uw eigen smaak aan te passen. Om al deze wensen goed en op tijd te verwerken zal de kopersbegeleider van Lithos bouw & ontwikkeling een aantal weken nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst getekend heeft contact met u opnemen voor een afspraak. Tijdens dit gesprek worden uw wensen besproken en kan de optielijst worden ondertekend.

  Tip: zorg dat u van te voren heeft nagedacht waar u het meubilair (zoals de tv, bank, eettafel etc.) neer gaat zetten en welke (uitbouw)opties u wenst. Aan de hand daarvan kunt u bepalen of u extra lichtpunten, loze leidingen of stopcontacten nodig hebt.

 • 7.
  De overdracht bij de notaris.

  U heeft de koopovereenkomst getekend, de bedenktijd is voorbij, de ontbindende voorwaarden zijn niet nodig gebleken, de opschortende voorwaarden zijn vervuld (o.a. 70% van de woningen is verkocht en de omgevingsvergunning is onherroepelijk), de koop is definitief. Maar daarmee bent u nog geen eigenaar van de grond en de te bouwen woning. De grond dient namelijk nog officieel te worden overgedragen bij de notaris. De notaris regelt alle juridische zaken rondom de overdracht. De notaris zal u een uitnodiging sturen om de leveringsakte (ook wel transportakte genoemd) te komen ondertekenen. De verkoper en de notaris tekenen deze akte ook. Pas na ondertekenen van de akte bent u officieel eigenaar van de grond en de te bouwen woning. Overdracht naar verwachting in medio september 2022.

 • 8.
  De bouwfase

  De koop is definitief! U bent klaar voor de start van de bouw. In de aannemingsovereenkomst is afgesproken wanneer de start van de bouw zal aanvangen en wanneer de bouw voltooid zal zijn. Er is reeds gestart met het slopen van de opstallen en het bouwrijp maken van de grond, de aanleg van de kruising en het aanbrengen van de benodigde kabels en leidingen van de nutsbedrijven. Naar verwachting zal de bouw starten in het medio oktober 2022.

 • 9.
  Hoe lang duurt de bouw en wanneer worden de eerste woningen opgeleverd?

  De bouw van de woningen duurt circa 1 jaar. Wanneer de woningen precies worden opgeleverd is afhankelijk van de start bouw, de voortgang van de bouw en verkoop. Via nieuwsbrieven wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de bouwontwikkelingen.